Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z výroční členské schůze 28.03.2014

15. 4. 2014

  

Zápis z výroční členské schůze ZKO Bruntál

konané dne 28.3. 2014 v 18.00 hodin

 

__________________________________________________________

 

Přítomni   : viz.presenční listina

Omluveni : Burkert,DiS.Matulová,Stehlík,Vlček


 

Program        1) Zahájení

                    2) Volba mandátové, návrhové a volební komise

                    3) Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

                    4) Zpráva o fin. hospodaření za rok 2013

                    5) Zpráva revizní komise

                    6) Představení jednotlivých delegátů

                    7) Zpráva mandátové komise

                    8) Volba výboru a revizora ZKO

                    9) Návrh delegáta na krajskou konferenci

                    10) Diskuze

                    11) Usnesení

                   

 

Ad 1      Dne 28.3.2014 se uskutečnila výroční členská schůze ZKO 043 Bruntál, která zhodnotila činnost klubu za uplynulých 5 roků a zvolila členy výboru pro příští volební období.

Ad 2     Volby: mandátová, návrhová a volební komise:

           Haník Petr (předseda), Hladíková Radka, Entrová - Grochalová Libuše

Ad 3     zpávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda ZKO -projednáno bez připomínek

Ad 4,5   Členské schůzi byla předložena zpráva o finančním hospodaření (Ing. Valášková) a zpráva revizora (zpracovala MVDr. Kopcová)

Ad 6      představeni kandidáti (součást zprávy o činnosti) - všichni navrhovaní kandidaturu přijímají

Ad 7      schůze je usnášeníschopná (přít.15 z 19 členů)

Ad 8,9   protokol volební komise o výsledku voleb - přílohou

1. Složení nového výboru:

Předseda : MVDr. Vodička Stanislav

Jednatel  : Janalíková Jaroslava

Výcvikář  : Vojáčková Jana

Pokladník : Ing. Valášková Iveta

Hospodář : Móric Juraj

Revizor    : MVDr. Kopcová Zdeňka

Kandidát na krajskou konferenci - MVDr. Vodička Stanislav

 

Ad 10    Diskuze: Móric podal zprávu o školení stopařů v Suchdole nad Odrou.

                       Haník se podělil o poznatky ze školení figurantů.

                       Vojáčková krátce informovala o školení výcvikářů.

                       Kühnel otevřel otázku mládeže a budoucnosti ZKO.

Ad 11   Usnesení: 

                       VČS bere na vědomí:

                       - zprávu o činnosti ZKO za uplynulé funkční období

                       - zprávu o finančním hospodaření a zprávu revizora

                       - zprávu volební komise o výsledku voleb do výboru ZKO 

                       VČS schvaluje:

                       - složení výboru ZKO pro nové funkční období

 

 

v Bruntále dne 28.03.2014 - ukončeno ve 20.30

 

 

MVDr. Vodička Stanislav v.r. - předseda ZKO

 

zapsala: Janalíková Jaroslava