Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 10.10.2015

11. 11. 2015

Zápis ze schůze výboru konané

dne 10.10.2015 v 13.30 hodin

 


 

Přítomni : MVDr. Vodička,Ing.Valášková,p.Móric,Janalíková

Program:  1. Zkoušky

                2.Členské příspěvky

                3.Dotace

                4.Různé

 

1.Zkoušky - 24.10.2015 začátek v 8.00 hod.v klubovně ZKO,startovné 300,-Kč.

Rozhodčí : Ing.Radovesnický

Figurant   : p.Haník

Vedoucí zkoušek : Janalíková

Kladeč     : MVDr.Vodička

Zkouškaři : BH – MVDr.Kopcová

                 ZVV1 – p.Valíček

                 IPO2 – p.Sedláček

                 IPO3 – p.Hradil a p.Valíček

                 FH2 -  pí.Vodičková

                 ZZO – p.Hubáček

                 ZZO1- pí.Martínková

2.Výborová schůze odsouhlasila výši členských příspěvků pro rok 2016

- členové cvičící (byť ojediněle) – 1000,-Kč.(platí úlevy pro členy pověřené odchytem – na 500,-Kč.- ev.individuální úlevy : Ing.Kühnel a P.Haník)

- členové bez účasti na výcviku – 200,-Kč.

možnosti úhrady:

- V hotovosti – pokladníkovi – Ing.Valášková

- bezhotovostní – č.účtu – Česká spořitelna – pob.Bruntál

1844222329/0800 (zde prosím jako variabilní symbol uvést rodné číslo či jiný údaj,který umožní identifikaci odesilatele)

- uzávěrka členské základny pro rok 2016 je 31.12.2015

3. Vzhledem k tomu,že MŠMT vydalo nové pokyny pro čerpání neinvestičních dotací,nebude možné dále žádat o dotace z ČKS.

Při obdržení dotací zásady stanoví mimo jiné vedení podvojného účetnictví,

sportovně talentovanou mládež.

4. Různé:

– rozsah a termín podzimní brigády předloží v nejbližších dnech p.Móric

- odhlasován příspěvek pro – Autistické děti – formou zakoupením Kalendáře a certifikátu pro rok 2016 v hodnotě 799,-Kč.+ poštovné.  

 

Ukončeno ve 14.30 hod.zapsala Janalíková

                                                                                        MVDr.Vodička Stanislav

                                                                                                 Předseda