Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 18.12.2014

25. 2. 2015

Zápis ze schůze výboru konané

Dne 18.12.2014 v 18.00 hodin

Přítomni : MVDr.Vodička,p.Móric,pí.Vojáčková,Janalíková

Program: 1.Noví členové

                 2.Členské příspěvky

                 3.Členská schůze

                 4.Různé

 

1.Výborová schůze navrhuje přijetí nových členů:Kraus Martin,Vozihnoj Petr,Valášek Robin,MUDr.Vojáček Jaromír

2.Výši členských příspěvků pro r.2015 navrhuje výborová schůze snížit     následovně:

- členové cvičící (byť ojediněle) – 1000,-Kč.(platí úlevy pro členy pověřené odchytem – na 500,-Kč.- ev.individuální úlevy)

- členové bez účasti na výcviku – 200,-Kč.

možnosti úhrady:

- V hotovosti – pokladníkovi – Ing.Valášková

- bezhotovostní – č.účtu – Česká spořitelna – pob.Bruntál

184422232/0800 (zde prosím jako variabilní symbol uvést rodné číslo či jiný údaj,který umožní identifikaci odesilatele)

- uzávěrka členské základny pro rok 2015 je 31.12.2014

3.Dne 27.12.2014 se uskuteční v klubovně ZKO na Tř.Práce 22 hodnotící členská schůze.Začátek v 18.00 hodin.Za rozeslání pozvánek zodpovídá Janalíková.

4.Pan Móric zodpovídá za revizi komínů a elektřiny.Předseda zajistí zprovoznění pumpy.

                                                                       MVDr.Vodička Stanislav