Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 4.11.2016

4. 12. 2016

Zápis ze schůze výboru konané

dne 4.11.2016 v 18.00 hodin


Přítomni  : MVDr.Vodička,Ing.Valášková,p.Móric,Janalíková

Program : 1.Výše členských příspěvků v r.2017

                 2.Noví členové

                 3.Různé

 

1. Výborová schůze odsouhlasila výši  členských příspěvků pro rok 2017

- členové cvičící (byť ojediněle) – 1000,-Kč.

 - úlevy pro členy  pověřené péčí o psy v odchytu – na 500,-Kč.- 

  individuální úlevy : Ing.Kühnel a  P.Haník – nadstandardní činnost pro     ZKO

- členové bez účasti na výcviku – 200,-Kč.

možnosti úhrady:

- v hotovosti – pokladníkovi – Ing.Valášková

- bezhotovostní – č.účtu – Česká spořitelna – pob. Bruntál

1844222329/0800 (zde prosím jako variabilní symbol uvést příjmení či jiný údaj, který umožní identifikaci odesilatele)

- uzávěrka členské základny pro rok 2017 je 31.12.2016

 

2. Výborová schůze schvaluje přijetí nových členů :

  Vanessa Simonová

  Ing. Václav Frgal

  Vavrdová  Alena 

  Václav Studený

 

3. Různé :

   - schváleno  proplacení startovného a pohonných hmot J.Móricovi 

   na zkoušky IPO FH konané v Třebechovicích dne 25., 26.11.2016

    (součást kvalifikace pro MČR stopařů)

  - schváleno zakoupení nové sekačky pro rok 2017

  - za provedení inventury majetku za r. 2016 a zápisu do inventární knihy zodpovídá Móric

  - dne 30.12. 2016 se v klubovně ZKO uskuteční závěrečné hodnocení  

    činnosti za rok 2016 . Začátek v 18.00 hodin.    

 

MVDr.Vodička Stanislav – předseda

 

  Zapsala :  Janalíková