Jdi na obsah Jdi na menu

Zdravím bruntálské pejskaře -

s ohledem na současně platné vládní stanovisko k epidemické situaci a opatřeních která zní: 

"Na venkovním cvičišti může být až šest dvojic sportovců, mezi těmito dvojicemi musí být rozestup alespoň 10 metrů, a to bez podmínky ochrany dýchacích cest i negativního výsledku antigenního testu"

myslím, že obnovení pravidelných nedělních společných cvičáků není porušením těchto opatření.

Začneme proto normálně - v neděli 18.4. - od 9 hod.

Prosím členy, kteří se necítí zdravotně (možnost COVID), aby do vyjasnění svého zdrav. stavu společné cvičáky vynechali - testy dělat nezamýšlíme.

Kromě výcviku bych rád s ostatními členy probral některé organizační záležitosti, související s chodem organizace. V příloze korespondence, kterou aktuálně  vedu s MU Bruntál.

 

  -  s pozdravem, Vodička Stanislav

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

členům ZKO Bruntál - oznámení

S ohledem na zpřísnění protiepidemických opatření na území ČR sděluji, že do odvolání se ruší společné nedělní cvičáky v jakékoliv formě.

Individuální výcvik omezen není, vstup na cvičiště je možný při respektování všeobecně platných protiepidemických pravidel.

Děkuji za pochopení situace, o případných změnách budou členové ZKO Bruntál informováni.

v Bruntále, 2.3.2021 - Vodička Stanislav, předseda ZKO

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

s ohledem na vývoj protinákazových opatření zasílám výkladové stanovisko nadřízeného orgánu - ČKS

Nařízení maximálního počtu 6-ti osob se vztahuje na soukromé aktivity a sportování venku. „Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.“ 

Toto nařízení se vztahuje na tréninky, které se konat mohou, ale pouze do maximálního počtu 6-ti osob.

 

z uvedeného vyplývá, že lze v tomto režimu zahájit pravidelné nedělní cvičáky,

zač. od 9 hod.

 

předpokládám především kondiční a úklidovou náplň, detaily budeme upřesňovat dle vývoje situace

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 10.10.2020 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle MZŘ.

Rozhodčí: Košťál Vladimír

Figurant: Janalík Petr

Vedoucí zkoušek: Janalíková Jaroslava

Úspěšně složili tito naši členové:

FPr.1   :  Novotný Vladimír - DIXIE bez PP 

BH-VT :  Tomková Věra - NELIE CETRIO

IGP-V  :  Ing.Kühnel Herbert - XENA VENUŠINA SOPKA 

IGP-V   : Sidorová Andrea - VERA DAYSI ART

IGP 2   :  Vodičková Šárka - UTHER GREY ARCHIBALD

IGP 2   :  MVDr.Kopcová Zdeňka - CHASSON Z REXOVY OHRADY

IGP 3   :  MVDr. Vodička Stanislav - VÉNA Z KLÍDKOVA DVORA

GRATULUJEME !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


 

Dne 12.9.2020 se uskuteční plánovaná brigáda. Sraz v 8.00 hodin na klubovně ZKO (Tř.Práce 22,Bruntál)

Náplň práce - údržba cvičiště a klubovny.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

S účinností od 24.4.2020 schválila vláda ČR úpravu podmínek pro provozování venkovních sportů. Z této úpravy vyplývá, že je možno obnovit výcvik psů v ZKO Bruntál zhruba  v úrovni před vyhlášením  opatření. Plné znění úpravy možno najít na stránkách ČKS. Sděluji proto, že od neděle - 3.5.2020 se obnovuje společný výcvik na cvičišti ZKO, zač. v 8 hod. Ostatní  termíny a konání případných akcí dohodnenme osobně.

V souladu se zněním Stanov ČKS - čl. 9, b.8  bylo vyvoláno korespondenční hlasování o doplňku Vnitřního řádu ZKO Bruntál. Vyjádřilo se 16 členů ZKO, všichni souhlasně, dodatek byl přijat. Úplné znění "Vnitřního řádu ZKO Bruntál" naleznete na e-stránkách ZKO Bruntál, dále je vyvěšen na cvičišti a v klubovně.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

8.4.2020

Byla zmírněna některá opatření, nařízená v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Pro potřebu ZKO Bruntál z toho vyplývá, že jsou možné  - individuální či v menších skupinkách - návštěvy cvičáku. Všichni cvičící mají klíče, prosím o dodržování níže uvedených pravidel. Společné, organizované neděle - tak jak probíhaly dříve- plánuji až po ukončení nouzového stavu - t.j. po 30. dubnu.

 

Pro využívání cvičiště platí patřičná ustanovení "Vnitřního řádu ZKO".

 

text změny ustanovení:

S účinností od 7. dubna 2020 0.00 hodin do konce nouzového stavu se zákaz volného pohybu osob podle bodu nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
  • včetně cesty za účelem tohoto sportování;     
  •                                                                                              

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

17.3.2020     Omezení činnosti ZKO Bruntál

V souvislosti s celostátně nařízenými protinákazovými opatřeními, se v rámci ZKO Bruntál ruší

společné hromadné výcvikové dny a to jak středy (obrana), tak neděle.

Vládní nařízení neomezuje individuální vycházky do přírody......

 

O návratu k běžnému chodu ZKO budeme členy informovat

za výbor ZKO - Vodička St. - předseda

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 12.10.2019 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle NZŘ a MZŘ.

Rozhodčí: Ing.Jiří Radovesnický

Figurant: Petr Janalík

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková

Úspěšně složili tito naši členové:

BH-VT :  Simonová Vanessa - DAISY CODI-FIN 

BH-VT :  Novotný Vladimír - DIXIE bez PP 

BH-VT :  Ing.Kühnel Herbert - XENA VENUŠINA SOPKA 

ZM       :  Sidorová Andrea - VERA DAYSI ART

IGP1    :  MVDr.Kopcová Zdeňka - CHASSON Z REXOVY OHRADY

IGP1    :  MVDr. Vodička Stanislav - VÉNA Z KLÍDKOVA DVORA

GRATULUJEME !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 4.5.2019 se uskuteční jarní brigáda. Sraz v 8.00 hodin na klubovně ZKO (Tř.Práce 22,Bruntál)

Náplň práce - nutná údržba  zařízení ZKO v areálu klubovny i na cvičáku.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 16.3.2019 se uskuteční Výroční členská schůze ZKO.

Začátek v 18.00 hodin na klubovně - Tř.Práce 22 v Bruntále.

Program:

1)  Zahájení,schválení programu,schválení jednacího a volebního řádu

2)  Volba volební,mandátové a návrhové komise

3)  Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

4)  Zpráva o finančním hospodaření za rok 2018

5)  Zpráva revizní komise

6)  Představení jednotlivých kandidátů

7)  Zpráva mandátové komise

8)  Volba výboru a revizora ZKO

9)  Volba delegáta na krajskou konferenci

10) Diskuze

11) Usnesení

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 28.12.2018  se uskuteční hodnotící členská schůze ZKO. Začátek v 17.00 hodin v klubovně na  Tř.Práce 22 v Bruntále.

Program:

-  zhodnocení r. 2018,

-  náměty, podněty pro r. 2019

-  různé

- neformální výměna zkušeností ze života s přiměřenou konzumací darů české země.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 10.11.2018 se uskuteční podzimní brigáda. Práce budou probíhat jak v areálu klubovny, tak na cvičišti ZKO. 
Sraz v 8.00 hod. v klubovně na Tř.Práce 22 v Bruntále.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Dne 28.10.2018 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle NZŘ a MZŘ.

Rozhodčí: Vladimír Košťál

Figurant: Petr Janalík

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková

Úspěšně složili tito naši členové:

ZZO    : Andrea Sidorová - Vera Daysi Art

IPO 2  : MVDr.Stanislav Vodička - Xisi Venušina sopka

ZVV 1 : MUDr.Rostislav Mareš - Mikky z Elbu

BH      : MVDr.Zdeňka Kopcová - Chasson z Rexovy ohrady

GRATULUJEME!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 9.9.2018 složil MVDr.Stanislav Vodička s fenou Xisi Venušina sopka zkoušku IPO1.

GRATULUJEME!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 8.5.2018 se uskuteční jarní brigáda. Práce budou probíhat jak v areálu klubovny, tak na cvičišti ZKO.
Sraz v 8.30 hod.v klubovně na Tř.Práce 22 v Bruntále.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 5.5.2018 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle NZŘ a MZŘ.

Rozhodčí: Ing.Jiří Radovesnický

Figurant: Petr Haník

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková

Úspěšně složili tito naši členové:

ZZO  :  Vanessa Simonová - Lussy bez PP

BH    :  Václav Studený - Eisabeth vom Freyer Tal

BH    : MVDr.Stanislav Vodička - Xisi Venušina sopka

BH    : Ing.Václav Frgal - Dasty od Rybníka Kamenný

ZM    : MUDr.Rostislav Mareš - Mikky z Elbu

ZVV1 : Věra Tomková - Nelie Cetrio

ZVV1 : MVDr.Zdeňka Kopcová - Pralinka Galán Nalag

GRATULUJEME!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 16.12.2017 se uskuteční hodnotící členská schůze ZKO. Začátek v 17.00 hodin v klubovně na  Tř.Práce 22 v Bruntále.

Program:

-  zhodnocení r. 2017

-  náměty, podněty pro r. 2018

-  různé

- neformální výměna zkušeností ze života s přiměřenou konzumací darů české země


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Dne 11.11.2017 složila MVDr.Zdeňka Kopcová s fenou Pralinka Galan Nalag zkoušku FPr1. 

GRATULUJEME !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 21.10.2017 se uskuteční podzimní brigáda. Sraz v 8.30 hodin v klubovně ZKO na Tř.Práce 22 v Bruntále .

Brigádnické práce budou upřesněny dle aktuálního počasí.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 14.10.2017 složila MVDr.Zdeňka Kopcová s fenkou Pralinka Galan Nalag zkoušku BH.

Gratulujeme !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 2.9.2017 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle MZŘ A NZŘ.

Rozhodčí: Bc. Jiří Lasík

Figurant: Petr Haník

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková

Úspěšně složili tito naši členové:

ZZO : Ing.Václav Frgal - Dasty od Rybníka Kamenný

ZM   : MVDr. Zdeňka Kopcová - Pralinka Galan Nalag

BH   : Mgr. Libuše Entrová - Grochalová - Marlow Sluneční paprsek

GRATULUJEME !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 8.5.2017 se uskuteční jarní brigáda. Práce budou probíhat jak v areálu ZKO,t ak na cvičišti.

Bude se jednat o základní údržbu a úklid.

Sraz v 8.00 hodin v klubovně na Tř.Práce 22 v Bruntále.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 30.12.2016  se uskuteční hodnotící členská schůze ZKO. Začátek v 18.00 hodin v klubovně na  Tř.Práce 22 v Bruntále.

Program:

-  zhodnocení r. 2016

-  náměty, podněty pro r. 2017

-  různé

- neformální výměna zkušeností ze života s přiměřenou konzumací darů české země


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 28.10.2016 se uskuteční podzimní brigáda. Její náplní bude údržba cvičiště a klubovny. Sraz v 8.00 hodin v klubovně ZKO.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 2.9.2016 se konala v klubovně ZKO Bruntál členská schůze. Hlavním bodem programu bylo předání ocenění za zásluhy z ČKS panu Vlčkovi, za jeho mnohaleté zásluhy o rozvoj bruntálské sportovní kynologie (viz.rubrika - ostatní).

Členská schůze také schválila dodatek k Vnitřnímu řádu ZKO (viz.Status ZKO)
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 22.05.2016 složil MUDr.Mareš se svým psem Mikkym z Elbu zkoušku BH. Gratulujeme !
 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Ve dnech 23.4. - 24.4.2016 se účastnila naše fenka Mia - Venušina sopka, pod vedením psovoda Juraje Mórice, 20. ročníku stopařského přeboru v Novém Malíně. Z celkového počtu 21 závodníků se umístila na krásném 4. místě s počtem 176 bodů. Ve velmi těžkých povětrnostních podmínkách a při jejím hárání, to bylo velmi pěkné umístění.  Pečlivá příprava se vyplatila.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 30.04.2016 se uskuteční jarní brigáda. Práce budou probíhat jak v areálu klubovny,tak na cvičišti.

Jedná se zejména    - o úpravu parkovací plochy před klubovnou,
                                  - o nátěr poškozeného plotu,
                                  - o výměnu latrýny
 
Další brigádnické práce dle aktuálního počasí.
Sraz v 8.00 hod.v klubovně na Tř.Práce 22 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 29.12.2015 se uskuteční členská schůze ZKO. Začátek v 18.00 hod. v klubovně.

Program:

-  zhodnocení r. 2015,

-  náměty, podněty pro r. 2016

-  různé

- neformální výměna zkušeností ze života s přiměřenou konzumací darů české země
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 10.10.2015 se uskuteční podzimní brigáda v areálu ZKO Bruntál na Tř.Práce 22

Sraz ve 14.00 hod.v klubovně.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

Dne 25.04.2015 se uskuteční jarní brigáda.Práce budou probíhat jak v arálu ZKO,

tak na cvičišti.Sraz v 8.30 hod.v klubovně na Tř.Práce 22 v Bruntále.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 27.12.2014 se uskuteční v klubovně ZKO na Tř.Práce 22  v Bruntále ,

hodnotící členská schůze. Začátek v 18.00 hodin.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

11.10.2014 v 8:00 hod se konají na našem cvičišti zkoušky dle MZŘ.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

28.10.2014 v 8:00 hod se koná v areálu naší organizace brigáda. Běžná údržba a úklid před zimou.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

     r7zxqjzpzhoqyf7zynexzkf7lgcslgcc-qx4e6k30rhi29jdha5dg2n25bjvgnheso790dq.jpg

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 27.12.2013 se uskuteční  závěrečné hodnocení činnosti za rok 2013

Začátek v 17.00 hodin v klubovně ZKO Bruntál na Tř.Práce 22


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~    

 

Dne 5.10.2013 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu.  

Rozhodčí: Vladimír Košťál 

Figurant: Libor Kostera

Kladeči: MVDr. Stanislav Vodička, Karel Sedláček

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková
 

Úspěšně splnili tito naši členové:

IPO 2 : Jana Vojáčková - Gina Dark Fall

IPO 3 : Šárka Vodičková - Legolas Venušina sopka

FH 1: Juraj Móric - Mia Venušina sopka

 

  FOTO

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

V listopadu 2011 se dožil úctyhodných 90 roků pan František Vlček, dlouholetý člen Základní kynologické organizace Bruntál. Při této příležitosti mu byla udělena Zlatá plaketa Českého kynologického svazu "Za zásluhy". Toto vyznamenání spolu s přáním zdraví a pohody bylo panu Františku Vlčkovi, který je též čestným členem ZKO předáno prostřednictvím členů výboru ZKO při přátelské návštěvě dne 9. 2. 2012.

img_8182.jpg     img_8175.jpg 

        img_8164.jpg

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

 

Dne 1.10.2011 se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu. 

Rozhodčí: František Beneš  

Figurant: Libor Kostera    

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková

Úspěšně splnili tito naši členové:

BH: Libuše Entrová - Grochalová - Fram Bohemia Gold

IPO V: Jindra Ševčíková - Evita Grace Black Touch

IPO 1: MVDr. Stanislav Vodička - Dago z Klídkova dvora

IPO 2: MVDr. Zdeňka Kopcová - Marka Venušina sopka

IPO 2: Juraj Moric - Mia Venušina sopka

IPO 3: Šárka Vodičková - Legolas Venušina sopka

FPR 3: Soňa Kadulová - Panga z Hückelovy vily

GRATULUJEME!

 

FOTO

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Dne 11.9.2011  se na cvičišti ZKO Bruntál konaly zkoušky dle NZŘ.

Rozhodčí: Miroslava Tichá

Figurant: Karel Sedláček

Vedoucí zkoušek: Jaroslava Janalíková

Úspěšně splnili tito naši členové:

ZZO: Daniela Janečková - Step by Step Grand Calvera

ZVV 1: MVDr. Zdeňka Kopcová - Marka Venušina sopka

ZVV 1: Ing. Ondřej Ševčík - Every Jistr

GRATULUJEME!

 

FOTO

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

pf-zko_rs.jpg

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~