Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 12.12.2018

28. 1. 2019

Zápis ze schůze výboru konané

dne 12.12.2018 v 18.00 hodin


Přítomni  : MVDr.Vodička ,Ing.Valášková, p.Móric, Janalíková

Program : 1. Členské příspěvky

                 2. Členská schůze

                 3. Odchyt - organizační

                 4. Různé

1. Výborová schůze odsouhlasila výši členských příspěvků pro rok 2019

  - členové bez účasti na výcviku   200,- Kč.

  - členové cvičící (i ojediněle)     1.000,- Kč.

  - úlevy pro členy pověřené o odchyt na 500,-Kč. ,( ev.individuální úlevy )

    možnosti úhrady:

  - v hotovosti        -  pokladníkovi - Ing.Valášková

  - bezhotovostní   -  č.účtu - Česká spořitelna -   pob.Bruntál  1844222329/0800

    Beze změny oproti minulému roku.

    Uzávěrka členské základny pro rok 2019 je 31.12.2018 do té doby musí mít

    ZKO k dispozici doklad o úhradě členských příspěvků.

2. Dne 28.12.2018 se uskuteční hodnotící členská schůze. Začátek v 17.00 hod.

    v klubovně na Tř.Práce č.22   Za rozeslání pozvánek zodpovídá Janalíková.

3. Firma DETA zajistí do konce roku výrobu nových kotců pro odchycené psy.

    Na základě dohody s MÚ Bruntál byla s účinností od 19.11.2018 každému

    odchycenému psu navýšena částka  o 20,-Kč. denně.

4. -Různé

   - zakoupeny nové zkušební řády – k dispozici aktivně cvičícím bezplatně

   - výroční – volební  - schůze ZKO  proběhne 16.3.2019 – sobota,

       program, tiskopisy, podklady pro přípravu- zodp. předseda - bude upřesněno.

                                                                

                                                                                          MVDr.Vodička Stanislav

    zaps.: Janalíková                                                            předseda ZKO